Eduard Wiiralti tippteosed

Eduard Wiiralt (1898 - 1954) on tippgraafik, kelle kunsti sisusügavus, ere stiil ja tehniline virtuooslikkus  on olnud eesti graafika arengu oluliseks stiimuliks alates 1930. aastatest. Tema loominguline pärand hõlmab peale 400 gravüüri sadu monotüüpiaid, tuhandeid joonistusi ja visandeid, vähesel määral ka maale ja skulptuure. Tema suurim teostekogu  kuulub Eesti Kunstimuuseumile. 

Viinistu Kunstimuuseumi Wiiralti kollektsioon on üks suurimaid Eestis ning paelub mitte ainult suuruse, vaid ka mitmekesisusega. Teoste koguarv küündib üle 200, millest üle poole moodustavad estambid, teise poole suuremad joonistused ja visandid. Kollektsioon annab hea läbilõike kunstniku loomingust, eriti tema hiilgeperioodist Pariisis (1925-39), aga ka sõja ajal Eestis ja pärast sõda loodust.

Üks saal Viinistu Kunstimuuseumis on olnud mitmeid aastaid Wiiralti loomingu päralt. Seoses  kogu muuseumi ekspositsiooni ümberkorraldamisega ja süsteemsemaks muutmisega on antud uus ilme ka Wiiralti saalile, kus on esitatud kunstniku teoste paremik tema  kindlailmeliste ja kogus paremini esindatud loomeperioodide järgi. Wiiralti kaasajal oli graafika suhteliselt väikeseformaadiline, mõeldud lähivaatluseks ning seda oli sajandeid  säilitatud mappides, karpides või albumitena. Ta on ise kirjutanud, et mappides  hoidmine on eelistatum ja kui graafikat üldse eksponeerida seinal, siis võimalikult lihtsalt vormistatuna. Selle ekspositsiooni suhteliselt madal riputustasand peaks võimaldama  peenekoelise graafilise teostuse lähemat vaatlust, samuti  sobima ka noorematele külastajatele, kelle muuseumi toomine on üks vastväljatöötatud haridusprogrammi eesmärke.

Mai Levin

Wiiralti saali diginäitus

Valik Eesti tippgraafiku paremikust
Diginäitusele ->